SK / ENG
REKLAMÁCIE

Postupy a rady ako predísť nepríjemnostiam pri riešení reklamácie.

Našim cieľom je, aby zákazníci boli s našimi službami spokojní. V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare sa, prosím, zoznámte s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie, po odoslaní reklamácie sa skontaktujte s našim reklamačným oddelením. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová a nezabudnite, že k reklamácii je nutné doložiť aj doklad o kúpe (originál vystavený našou spoločnosťou alebo dobre čitateľnú kópiu dokladu).

SK - Reklamačný protokol
PL - Reklamacje Protocol
EN - Complaints Protocol
DE - Beschwerden Protocol

SK - Záručné a reklamačné podmienky
PL - Warunki reklamacji oraz gwarancji
EN - Warranty and Complaint Terms and Conditions
DE - Die Garantie und Reklamationsbedingungen fuer

Copyright © ETOP International
webdesign by lfabrica.sk

www.etop.sk