Pri vyplňovaní formulára na stránkach http://www.etop.sk poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Zz, o ochrane osobných údajov. ETOP INTERNATIONAL, s.r.o. si uvedomuje dôvernosť Vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie ETOP INTERNATIONAL, s.r.o., k ochrane Vašich osobných údajov
ETOP INTERNATIONAL, s.r.o. spracováva osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom webových stránok www.etop.sk, ako aj všetky údaje získané z dotazníkov, ankiet a Newslettra, a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytujúce informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a ETOP INTERNATIONAL, s.r.o. údaje zlikviduje. Spoločnosť ETOP INTERNATIONAL, s.r.o.., ako prevádzkovateľ stránok www.etop.sk, tvorca a distribútor Newslettra, týmto informuje subjekty poskytujúce informácie, že všetky údaje získané hore uvedenými spôsobmi považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č.428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k marketingovým účelom spoločnosti ETOP INTERNATIONAL, s.r.o.. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

Zavrieť